همه دسته بندی ها
  Filters
  اولویت ها
  جستجو

  پروژه ها

   پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسین تتا


  پروژه مسکونی خیابان امیر آباد، جهت کارفرمای شخصی با سیستم تهویه مطبوع چیلر هوا خنک اسکرال برند چیگو در سال 1393 نصب و اجرا و راه اندازی و تکمیل گردید.
  کارفرماشخصی
  سال پروژه : 1393
  مهارت هانصب و اجرا و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع چیلر هوا خنک اسکرال برند چیگو